Slider trang chi tiết sản phẩm
Slider trang chi tiết sản phẩm
Slide background
TB 011-0029
Liên hệ
Mã sản phẩm
:
TB 011-0029
Màu sản phẩm
:
Packing
:
CBM/psc
:
Size
:
Ø34 x 140 Ø29 x 120 Ø24 x 100
Container
:
Mô tả
Vase with colour ( Floor vase )
Các sản phẩm cùng loại khác