Slider trang chi tiết sản phẩm
Slider trang chi tiết sản phẩm
Slide background
TB 011-0015/ G
Liên hệ
Mã sản phẩm
:
TB 011-0015/ G
Màu sản phẩm
:
Packing
:
CBM/psc
:
Size
:
XL: Ø38 x140 L : Ø 33 x 120 M : Ø30 x 100 S : Ø24 x 80
Container
:
Mô tả
Water drop vase set of 3-colour lacquer
Các sản phẩm cùng loại khác